Samenwerkende partners

Zakelijke partners van Adviesbureau Lei Seuren

https://2coaches.nl/

Kinderen, jongeren en volwassenen coachen met hond
is vooral minder praten, meer ervaren en doen!

Helse Liefde biedt advies en consultancy voor bezorgde ouders, leerkrachten en professionals. 

Helse Liefde is een expertisebureau met expertise in slachtoffers van loverboys (mensenhandel), seksuele uitbuiting, eergerelateerd geweld en afhankelijkheid in relaties.

Helder Theater maakt en speelt al vanaf 2005 interactieve educatieve voorstellingen. 

Online theater kan!!  Een welkom afwisseling naast boeiende sprekers. Je kan denken aan onze online ouderavonden (over allerlei thema’s) of misschien een online voorstelling in de klas!

Onderwijsontwikkel bureau en ICT beveiligingsadvies

Webkalf is een bedrijf dat actief is voor andere bedrijven, samen met onze partners ontwikkelen wij uniek lesmateriaal, dat origineel en uniek is, daarnaast adviseren we bedrijven, organisaties en particulieren op het gebied van ICT security.

Makers van lesmateriaal voor
digitale vaardigheden voor VMBO, VO, MBO, opleiders en werkenden.